OSP Tuszyma

HISTORIA

 W roku 1906 w trosce o bezpieczeństwo swych gospodarstw mieszkańcy Tuszymy, wzorem innych miejscowości naszego regionu, postanowili powołać do życia Straż Pożarną…

 

Inicjatorami powstania jednostki w Tuszymie byli: Jakub Gałda i Wojciech Szałda oraz ówczesny wójt – Jan Szałda, którzy z pomocą Piotra Gazdy i Jana Winiarza zebrali kilkunastoosobową grupę mieszkańców, tworząc drużynę pożarniczą.Pierwszym Prezesem został Jakub Gałda a komendantem Wojciech Szałda. Wówczas to w darze od Hrabiostwa Reyów otrzymali pierwszą sikawkę. Był to prezent w zamian za to, że hrabia Rey mógł urządzać polowania na terenach Tuszymy. W roku 1907 Jan Rusin wydzierżawił kawałek swojej prywatnej posiadłości i została wybudowana drewniana strażnica, w której przechowywana była sikawka.
Zdjęcie przedstawiające remizę drewnianą - koniec lat 60
Zdjęcie przedstawiające remizę drewnianą – koniec lat 60

W okresie międzywojennym jednostka liczyła 28 członków

 

Rozwój jednostki (najważniejsze wydarzenia)

W roku 1946 z inicjatywy ówczesnego Zarządu w którego skład wchodzili: Józef Gazda, Józef Rusin Jan Rusin, Adam Chorzempa, Michał Strzok, Stanisław Krawczyk, Antoni Haracz, Jan Strzelczyk, Władysław Winiarz, Tadeusz Lewandowski, Stanisław Rusin, Tadeusz Jemioło przy wydatnej pomocy mieszkańców wybudowano drewniany budynek remizy obok „Domu Ludowego” na terenach tzw. „dóbr uprawnionych”. Budynek ten od pierwszych swych chwil służył nie tylko jako skład sprzętu strażackiego, ale również miejsce zabaw i festynów. W międzyczasie nasza straż została wyposażona w motopompę oraz inny sprzęt pożarniczy.

W latach 1946- 1969 OSP Tuszyma liczyła 38 członków. W roku 1969 powstała inicjatywa budowy Domu Strażaka. Wówczas to od mieszkańców Tuszymy Józefa Rusina i Stanisława Rusina odkupiono na rzecz OSP działki pod budowę nowego budynku. Ówczesny zarząd w składzie: prezes- Stanisław Strzelczyk, I wiceprezes Edward Szałda, II wiceprezes Michał Strzok, skarbnik Jan Strzelczyk, sekretarz Jan Rusin, gospodarz Władysław Winiarz, organizowali członków OSP Tuszyma oraz mieszkańców do budowy budynku remizy, przy wydatnej pomocy funkcjonującej wówczas w Tuszymie Spółdzielni Usługowo Wytwórczej wraz z jej prezesem Andrzejem Błachowiczem. Dużym zaangażowaniem w budowę remizy oraz w działalność ówczesnej jednostki wykazywali się: Tadeusz Lewandowski, Tadeusz Jemioło, Eugeniusz Torba, Stanisław Moskal, Andrzej Kozioł, Józef Turczyn, Józef Sienkiel, Józef Zaręba, Władysław Strzelczyk, Zbigniew Szałda, Prace przygotowawcze trwały 2 lata. 25.07.1771r. został powołany Komitet Budowy Remizy w składzie: przewodniczący- Jan Rusin, członkowie- Andrzej Błachowicz, Maria Kozioł, Stanisław Strzelczyk, Władysław Bogdan, Michał Strzok, Józef Turczyn, Michał Barnaś, Kazimierz Kozioł, Władysław Bieszczad, Stanisław Szałda, Ludwik Nosal, Ludwik Strzelczyk, Zygmunt Kozioł. Budowa remizy dzięki dużej pomocy mieszkańców Tuszymy ( datki pieniężne, praca społeczna) zakończona została 02 października 1977 r. Remiza do chwili obecnej jest własnością naszej jednostki.
Zdjęcie przedstawiające budowę remizy -1977 rok
Zdjęcie przedstawiające budowę remizy – 1977 rok
Do 1986 roku jednostka nie posiadała samochodu, do pożarów jeżdżono zaprzęgami konnymi. Wozakami w tym czasie byli Edward Gałda, Stanisław Rusin, Michał Szałda, Tadeusz Jemioło i Piotr Miela. W roku 1985 ówczesny Zarząd, którego prezesem był Stanisław Chmielowiec a naczelnikiem Edward Szałda zabiegał o przydział samochodu bojowego. Starania o przyznanie samochodu bojowego uwieńczone zostały sukcesem w 1986 roku.
25 maja 1986 roku OSP w Tuszymie obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia i w tymże dniu jednostka otrzymała samochód Star 244 – GBM 2,5/8 i odznaczona została Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. W tym samym dniu odbyło się uroczyste nadanie pierwszego sztandaru. Od tamtej pory zarząd OSP zmieniał się kilka razy. Przez kolejne lata zarządy jednostki reprezentowali : Jan Marszałek, Jerzy Cynkier i Jacek Marszałek.W lutym 2002 roku został powołany nowy Zarząd, którego prezesem został Stanisław Kozioł, v-ce prezesem Zenon Krawczyk, Naczelnikiem Krzysztof Bąba. Wówczas przystąpiono do remontu pomieszczeń wewnątrz budynku. W lipcu 2003 roku nastąpiła zmiana funkcji wewnątrz Zarządu i prezesem został Zenon Krawczyk, naczelnikiem Krzysztof Bąba. W 2004 roku Zarząd poczynił starania o rozbudowę i modernizację budynku OSP w Tuszymie na co otrzymał pozwolenie w 2005 roku. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu swoich członków jak również pomocy finansowej władz samorządowych oraz związkowych zadanie kontynuowano w miarę posiadanych środków. W czasie rozbudowy powstała koncepcja dobudowy poddasza, zmieniony został projekt budowlany i otrzymano pozwolenie na dalszą rozbudowę. Dzięki pomocy samorządu gminnego, ZG ZOSP RP, KG PSP, WFOŚiGW, Lokalnej Grupie Działania PROWENT i środkom unijnym oraz sponsorom a przede wszystkim członkom naszej jednostki oraz mieszkańców, budynek ,,DOMU STRAŻAKA’’ zmienił swój wygląd i stał się bardziej funkcjonalny.
Dobudowany został garaż oraz wiata wielofunkcyjna. W roku 2014 dzięki dotacji WFOŚIGW wykonano termomodernizację budynku i termoizolację poddasza. Dzięki dobrej współpracy z władzami gminnymi utworzyliśmy zaplecze na wypadek zdarzeń losowych i nieszczęść typu pożar, powódź, huragan, pozbawiających mieszkańców miejsca zamieszkania. Możemy w takich przypadkach udzielić potrzebującym pomocy mieszkaniowej na czas potrzebny do powrotu do swoich posiadłości.
Prace modernizacyjne trwają w dalszym ciągu w miarę posiadanych środków finansowych. Przez okres 4 lat gromadzono środki finansowe z myślą o dalszej modernizacji remizy. W kwietniu 2018 roku złożony został wniosek do KG PSP o dofinansowanie remontu remizy. Dzięki pomocy Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, członka honorowego naszej jednostki oraz pozytywnej opinii KP PSP w Mielcu i KW PSP w Rzeszowie jednostka otrzymała dotację w kwocie 39 000,00 złotych. Sporządzony kosztorys opiewał na kwotę 64 tys. zł. Dzięki pomocy samorządu gminnego w kwocie 15 000,00 zł. oraz zgromadzonym środkom własnym wykonany został remont na ogólną kwotę 85 000,00 złotych. Remont obejmował salę kominkową, salę główną, garaże oraz wymianę pokrycia dachowego. Jednak najistotniejszym elementem tych prac jest praca społeczna członków naszej jednostki. Pozyskiwane środki finansowe przeznaczane są wyłącznie na materiały potrzebne do dalszej modernizacji.
Zdjęcie przedstawiają remize - rok 2018
Zdjęcie przedstawiają remizę – 2018 rok
W 1997 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w związku z czym czyniliśmy starania o pozyskanie drugiego samochodu bojowego. W 2005 roku powstała myśl zakupu średniego samochodu bojowego we Francji. Starania przyniosły pozytywny rezultat, samochód został zakupiony i przekazany do jednostki w roku 2006 z okazji stulecia jednostki. W czasie tej uroczystości przekazany został nowy sztandar ufundowany przez samorząd gminny a jednostka została odznaczona ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU.
Jednostka jest corocznie doposażona w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków ratowników dzięki samorządowi gminnemu, KG PSP, MSWIA, ZG ZOSP RP, WFOŚIGW, FIRMOM UBEZPIECZENIOWYM, FUNDUSZOWI SPRAWIEDLIWOŚCI. W roku 2009 dzięki dotacjom samorządowym Gminy Przecław, WFOŚIGW I Firm Ubezpieczeniowych, zakupiony został lekki samochód bojowy RENAULT TRAFIC
21 maja 2016r. odbyły się uroczyste obchody 110-lecia powstania jednostki OSP Tuszyma

Prezes Zenon Krawczyk odznaczony został Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Druhna Maria Kozioł Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza

Udział w większych akcjach ratowniczo gaśniczych:

 • 03 października 1981 – pożar kilku gospodarstw w sołectwie Tuszyma
 • Sierpień 1992  – pożar lasów w Kuźni Raciborskiej
 • W latach – 1997, 2001, 2005, 2006, 2010 udział w akcjach powodziowych na terenie powiatu i województwa
 • Sierpień 2015 – pożar w Zakładzie Zootechniki w Chorzelowie
 • Czerwiec 2016 – pożar w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego w Przecławiu

Udział w zawodach strażackich i większe sukcesy (rok, miejsce)

 • 1994 – I m-ce seniorzy w zaw. powiatowych
 • 1995 – I m-ce drużyna kobiet w zawodach gminnych
 • 1999 – I m-ce drużynowo zaw. gminne
 • 2000 – I m-ce drużynowo zaw. gminne
 • 2002 – I m-ce drużyna kobiet zaw. gminne, I m-ce zaw. powiatowe
 • 2003 – I m-ce drużyna kobiet zaw. gminne, II m-ce zaw. wojewódzkie
 • 2004 – I m-ce MDP chłopców zaw. gminne, I m-cedrużyna kobiet zaw. powiatowe
 • 2005 – zaw. gminne I m-ce MDP chłopcówi druż. kobieca, zaw. powiatowe I m-ce MDP chłopcy
 • 2006 – zaw. gminne I m-ce MDP chłopców i drużyna kobieca
 • 2007 – zaw. gminne I m-ce we wszystkich kategoriach ( drużynowo )
 • 2008 – zaw. gminne I m-ce drużyna kobieca ( drużynowo)
 • 2009 – zaw. gminne I m-ce drużyna seniorów, kobiet, MDP dziewcząt i chłopców, ( drużynowo )
 • 2009 – zaw. gminne zwycięstwo drużynowe po raz trzeci – Puchar Przechodni Wójta Gminy Przecław zdobyty na własność2009 – zaw. powiatowe I m-ce MDP dziewcząt
 • 2010 – zaw. gminne nie odbyły się z powodu powodzi
 • 2011 – zawody gminne I m-ce drużyna seniorów, kobiet, MDP dziewcząt i chłopców , I m-ce drużynowo, Puchar Przechodni Burmistrza Przecławia, zaw. powiatowe I m-ce MDP dziewcząt

WYNIKI ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH Z LAT POPRZEDNICH W MIARĘ ZEBRANYCH DOKUMENTÓW ORAZ WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH W NICH UDZIAŁ ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE W SPECJALNYM OPRACOWANIU I ZOSTANĄ UMIESZCZONE W IZBIE PAMIĘCI W DOMU STRAŻAKA W TUSZYMIE

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej:                                                                                                          

Młodzi adepci wiedzy pożarniczej odnosili liczące się sukcesy na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju. Po raz pierwszy uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” już w roku 1987. Wtedy Krzysztof Wilk uczestniczył w finale wojewódzkim w Rzeszowie. W ostatnich latach laureatami eliminacji powiatowych byli: Iwona Kusibab, Wojciech Majka, Damian Paszko, Alicja Kozioł, Dawid Szałda, Adrian Szałda, Aleksandra Bąba, Michał Kozioł, Marcelina Kosiorowska, Jakub Kosiorowski.

Po laury szczebla wojewódzkiego sięgnęli:

Alicja Kozioł

2008 r. II miejsce w I grupie wiekowej w eliminacjach wojewódzkich.
Laureatka I miejsca w finale krajowym w Krynicy Zdroju.
2009 r. III miejsce w finale wojewódzkim w grupie gimnazjum;
2010 – udział w eliminacjach wojewódzkich;
2011 – udział w eliminacjach wojewódzkich;
2013 – udział w eliminacjach wojewódzkich.

Dawid Szałda

2005 r. – udział w eliminacjach wojewódzkich;
2010r. I miejsce w finale wojewódzkim; uczestnik finału centralnego w Częstochowie;
2011r. – III miejsce w finale wojewódzkim;
2012 r. – I miejsce w finale wojewódzkim i udział w finale centralnym w Wiśle.

Adrian Szałda

2007 r. uczestnik eliminacji wojewódzkich;
2008 r. laureat III miejsca w finale wojewódzkim;
2009 r.- laureat I miejsca w eliminacjach wojewódzkich; uczestnik finału centralnego w Łowiczu.

Aleksandra Bąba

2009 r. II miejsce w I grupie wiekowej w eliminacjach wojewódzkich; uczestniczka finału centralnego w Łowiczu
2014 r. – uczestniczyła w finale wojewódzkim

W 2009 r. laureatami I miejsc we wszystkich trzech kategoriach wiekowych w eliminacjach powiatowych byli reprezentanci naszej OSP [ takiego sukcesu nie powtórzyła żadna jednostka OSP]

Udział w uroczystościach : Gminne i powiatowe obchody – ,, Dzień Strażaka’’, obchody rocznicowe w jednostkach OSP,    Święto Niepodległości, Warta przy Grobie Pańskim, Boże Ciało, Pielgrzymka Strażaków Powiatu Mieleckiego Na Jasną Górę, pogrzeby zmarłych strażaków we wszystkich jednostkach Gminy Przecław, powiatowe i gminne spotkania opłatkowe, współpraca z organizacjami pozarządowymi – ,,Razem dla Tuszymy’’, ,,KGW’’, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie, DK w Przecławiu, Młodzieżową Orkiestrą Gminy Przecław.
Inne ważne informacje : co rocznie realizujemy zadania publiczne z ofert gminnych w ramach współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi
Wykaz prezesów (lata ):
1906 – Jakub Gałda, 1946 – Józef Gazda, 1965 – 1985 Stanisław Strzelczyk, 1985 – 1994 Stanisław Chmielowiec, 1994 – 1998 Edward Szałda, 1998 – 2002 Jerzy Cynkier, 2002 – 2003 Stanisław Kozioł, od 2003 do chwili obecnej Zenon Krawczyk
Wykaz komendantów/naczelników (lata ): 1906- Wojciech Szałda, 1949 – 1969 Józef Rusin, Adam Chorzępa, 1969 – 1994 Edward Szałda , 1994 – 2002 Jan Marszałek, od 2002 do chwili obecnej Krzysztof Bąba
Nieruchomości będące własnością lub administrowane przez OSP – Dom Strażaka w Tuszymie wraz z działką są własnością OSP.
Zarząd OSP ( imiona, nazwiska, funkcje):      Zenon Krawczyk – prezes zarządu,                  Krzysztof Bąba- I wiceprezes – naczelnik, Janusz Kosiorowski – II wiceprezes, z-ca naczelnika, Ryszard Brzozowski – skarbnik, Wojciech Majka – sekretarz, Maria Kozioł – kronikarz, Jerzy Strzelczyk – gospodarz, Adrian Szałda – członek zarządu, Andrzej Marszałek – członek zarządu.     Komisja Rewizyjna: Mariusz Barnaś – przewodniczący, Marcin Piecuch – sekretarz, Dawid Szałda – członek
Stan ilościowy członków : Członkowie zwyczajni- 49 osób – w tym 33 mężczyzn, 16 kobiet       członkowie honorowi -6 osób, członkowie wspierający 19 osób, członkowie MDP 26 osób
Członkowie Jednostki Operacyjno-Technicznej 26 strażaków ratowników
Członkowie honorowi ( imiona i nazwiska): Zbigniew Chmielowiec, Ryszard Wolanin, Janusz Dybski, Stanisław Kozioł, Jan Marszałek, Jan Kurgan
Publikacje o jednostce, strona internetowa jednostki : www.osptuszyma.pl
                                                                                                                         
Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań:
 • działaniach gaśniczych
 • ratownictwie technicznym i drogowym
 • ratownictwie powodziowym i nawodnym
 • ratownictwie wysokościowym
 • ratownictwie wodnym
 • współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
 • wspieraniu działań medycznych
 • prowadzeniu działań poszukiwawczo – ratowniczych

 

Aktualizacja 2018 –   Zenon Krawczyk – Prezes Zarządu OSP Tuszyma Tel. 513 085 660, e-mail zakrawczyk@onet.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.